Box subskrypcyjny z polskimi kosmetykami w Holandii

0 0.00  Cart

Brak produktów w koszyku.

Natur Beauty Box © Copyright 2022 – All rights reserved

Regulamin

Informacje do regulaminu sklepu internetowego

Natur Beauty Box

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez firmę Natur Beauty Box za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.naturbeautybox.com zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”.

Dane firmy

Natur Beauty Box

Pottbeckerstraat 66

5935TD Steyl

The Netherlands

KvK 86463179

BTW NL004252417B58

Dane kontaktowe

adres e-mail: info@naturbeautybox.com

§ 1 Definicje

 • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
 • Dostawca – oznacza firmę, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 • Gratisy – produkty dodawane do koszyka na poziomie realizacji zamówienia w cenie 0,01 euro;
 • Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 • Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży,
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
 • Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta;
 • Próbki produktów – produkty dodatkowe dodawane do zestawu, które obejmuje Subskrypcja;
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Pudełko subskrypcyjne – zestaw kosmetyków zapakowane w pudełku,w skład którego wchodzą produkty polskich marek oraz produkty innego zastosowania nie będące kosmetykami, w tym akcesoria kosmetyczne, produkty lifestylowe.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • Sprzedawca – oznacza firmę Natur Beauty Box, będącą właścicielem Sklepu Internetowego;
 • Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://www.naturbeautybox.com;
 • Subskrypcja – oznacza sprzedaż w modelu subskrypcji, inaczej zwana sprzedażą w modelu abonamentowym, która odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu;
 • Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, będący elementem zestawu stanowiącego przedmiotem subskrypcji i Umowy sprzedaży;
 • Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Przedmiotem transakcji są

a) Usługi płatne:

 • Subskrypcja zestawu kosmetyków polskich producentów oraz produktów lifestylowych w opcji zakupu jednorazowego;
 • Dwumiesięczna subskrypcja co drugi miesiąc zestawu kosmetyków oraz produktów lifestylowych.

b) Usługi nieodpłatne

 • Formularz kontaktowy;
 • Newsletter;
 • Prowadzenie Konta Klienta;
 • Zamieszczanie opinii.
 1. Usługi wskazane w §2 pkt. 2 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu;
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy;
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy;
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter;
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji;
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter;
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta;
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych;
 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania;
 11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów;
 12. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu;
 13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 3 Postanowienia ogólne i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego:
 • najnowsze przeglądarki internetowe typu Internet Explorer lub Chrome lub FireFox lub Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
 • strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli;
 • aktywny adres e-mail.
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sprzedawcy, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W przypadku zakupu z pominięciem rejestracji, zostanie ona dokonana automatycznie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 5 Zamówienie

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient zawierając umowę, Klient ma obowiązek rejestracji swojego konta na stronie https://www.naturbeautybox.com. Aby sfinalizować zakup musi podać swoje dane osobowe oraz adres do dostawy. Aby złożyć zamówienie Klient
 • W przypadku opcji jednorazowego zakupu, Klient klikając na stronie w „Kupuję jednego boxa” dodaje produkt do koszyka oraz przechodzi do opcji płatności.
 • W przypadku opcji subskrypcji Klient klikając na stronie „Wybieram opcję subskrypcji” dodaje produkt do koszyka oraz przechodzi do opcji płatności.
 1. Zamówienia Subskrypcji następuje przez wybór polecenia „Wybieram opcje subskrypcji/Zapisuję się” prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po dokonaniu zamówienia wybiera na Stronie Internetowej Sklepu koszyk i przycisk „Przejdź do płatności”, następnie potwierdza adres dostawy oraz sposobem dostawy. Wybiera formę płatności, poprzez kliknięcie „Zapisuję się” składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Subskrypcję i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Subskrypcji będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 4. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danej Subskrypcji stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi gdy Klient zarejestruje swój adres e-mail na stronie https://www.naturbeautybox.com, poda swoje dane osobowe oraz adres do dostawy oraz dokona wymaganej płatności na nr konta bankowego NL80 INGB 0675 9273 66.
 3. Kupujący może dokonać płatności na Stronie Internetowej Sklepu za pośrednictwem bramki płatności Mollie, która oferuje 3 metody płatności
 • iDeal, która przekierowuje Klienta bezpośrednio do jego banku
 • karta kredytowa
 • płatności Apple Pay
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Subskrypcje:

a) w opcji jednorazowego zakupu wysyłane jest w ciągu 1-3 dni roboczych

b) w opcji subskrypcji pudełko jest wysyłane co dwa miesiące w okolicach 15 dnia miesiąca

 1. Koszt Dostawy pokrywa Kupujący, który w Holandii wynosi 5 euro, w przypadku Niemiec i Belgii wynosi 10 euro. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Klient może skorzystać z darmowej dostawy, gdy otrzyma kod promocyjny na darmową dostawę lub w przypadku, gdy informacja o koszcie dotyczącym dostawy zostanie usunięta ze Sklepu Internetowego, wówczas ww koszt pokryje Sprzedawca.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – drogą elektroniczną na adres e-mailowy info@naturbeautybox.com przesyłając wypełniony formularz [POBIERZ] odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w następujących przypadkach:
 • w przypadku subskrypcji, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 15 dniem miesiąca, w którym jest premiera pudełka (premiera w 2022: sierpień, październik, grudzień, 2023: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień)
 • w przypadku zakupu jednorazowego, klient może odstąpić od umowy w ciągu 24 godzin od zakupu, nie ponosi wtedy kosztów dostawy, bo pudełko nie będzie jeszcze wysłane
 • gdy klient otrzymał zamówienie, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu

§ 7 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towaru. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru.
 2. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

a. może żądać obniżenia ceny,
b. przy wadzie istotnej – może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. może żądać usunięcia wady.

 1. Klient może zwrócić pudełko z całą jego nienaruszoną, niezużytą zawartością w terminie 14 dni od daty zakupy co pozwala mu na odzyskanie poniesionych kosztów za samo pudełko. Koszt opłaconej dostawy nie jest zwracany w przypadku zwrotu. Koszt ponownej dostawy do sprzedającego pokrywa kupujący.

§ 8 Postanowienia końcowe regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.