Box subskrypcyjny z polskimi kosmetykami w Holandii

0 0.00  Cart

Brak produktów w koszyku.

Natur Beauty Box © Copyright 2022 – All rights reserved

Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towaru. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru.
2. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

  • a. może żądać obniżenia ceny,
  • b. przy wadzie istotnej – może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • c. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • d. może żądać usunięcia wady.

3. Klient może zwrócić pudełko z całą jego nienaruszoną, niezużytą zawartością w terminie 14 dni od daty zakupy co pozwala mu na odzyskanie poniesionych kosztów za samo pudełko. Koszt opłaconej dostawy nie jest zwracany w przypadku zwrotu. Koszt ponownej dostawy do sprzedającego pokrywa kupujący.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – drogą elektroniczną na adres emailowy info@naturbeautybox.com przesyłając wypełniony formularz [POBIERZ] odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w następujących przypadkach:

  • w przypadku subskrypcji, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 15 dniem miesiąca, w którym jest premiera pudełka (premiera w 2022: sierpień, październik, grudzień, 2023: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień)
  • w przypadku zakupu jednorazowego, klient może odstąpić od umowy w ciągu 24 godzin od zakupu, nie ponosi wtedy kosztów dostawy, bo pudełko nie będzie jeszcze wysłane
  • gdy klient otrzymał zamówienie, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu